Děkuji všem věrným čtenářům 

i sponzorům za dlouholetou přízeň 

a loučím se s přáním všeho dobrého. 

 

 

Vaše knihovnice Jana Dvořáková.